Településünk

Jova Tibor

Újszalonta Község Polgármesterének

Köszöntője

Tisztelt Látogató!

 

Engedje meg, hogy szeretettel üdvözöljem Önt a Képviselő-testület, a falu lakossága és magam nevében.

Újszalonta Békés megye legkisebb települése, lakosságának száma 140 fő alatti. A történelmi Magyarország idején Nagyszalonta tanyavilágához tartozott. A Trianoni határok meghúzásakor Romániához csatolták, azonban 1922-ben egy határrendezés folytán visszakerült Magyarországra.

1924-től önálló település, Nagyszalonta névvel. A Bécsi döntés után-mivel Arany János szülővárosa ismét Magyarországhoz került-kapta a falu az Újszalonta nevet, melyet azóta is visel.

A település az 1940-es évek végéig megtartotta a XVIII. században kialakult szerkezetét, hisz azon kevés települések közé tartozott, melynek nem volt „belterülete”.

Az 50-es évek nagy változást hoztak a falu életében mind gazdasági, mind kulturális szempontból. Tsz-t szervezetek, állami gazdaságot létesítettek. Ekkor az állandó lakosok száma megközelítette a 600 főt. Elkezdődött a község fejlesztése, kultúrházat, iskolát építettek, volt posta, orvosi rendelő, megindultak a közszolgáltatások.

A kultúrházban rendszeres volt a filmvetítés, üzemelt a könyvtár, amatőr művészeti olvasó körök működtek.

A 60-as években Újszalontát is elérte a falusorvasztó politika, mely során megszűnt az állami gazdaság, az itt dolgozók elköltöztek. Ez magával vonta a gazdasági, kulturális hanyatlást is.

1976-ban megszüntették Újszalonta önállóságát, Kötegyán községhez csatolták.

Megszűnt a „tanácsháza”, az óvoda és a könyvtár maradt a helyiek számára, amit ki is használtak, hisz más lehetőségűk nem is volt.

A rendszerváltozás után a helybéliek kiharcolták, hogy ismét önálló lehessen a falu, az itt lakók dönthessenek saját sorsukról.

Bízunk benne, hogy önállóságunkat az elkövetkezendőkben is sikerül megvédeni.

Jova Tibor
polgármester

 

 

Kormányzati portál
Ügyleírások

Gépjármű nyilvántartás

Cégnyilvántartás

Földhivatal nyilvántartás